Høyring av kommunale retningsliner for handsaming av jord- og konsesjonslova

Kommunestyret vedtok i møte 18.06.20 å legge noverande retningsliner for handsaming av saker etter jord- og konsesjonslova ut på høyring. 

Ein legg opp til eit høyringsløp slik:

  • Orienteringsmøte på kommunehuset Tingvang måndag 21.september kl.19.30
  • Frist for høyringssvar 18.oktober
  • Handsaming i formannskapet 5.november 
  • Handsaming i kommunestyret 19.november 

Saksdokumenter
Kommunestyret 18.06.20 - sak 34/20 (PDF, 294 kB)

Kommunestyret 24.10.19 - endring i kommunal forskrift om nedsett konsesjonsgrense etter § 7 i konsesjonslova (PDF, 453 kB)

Eksisterande retningsliner for praktisering av jordlova i Øystre Slidre kommune (PDF, 70 kB)

Høyringsfrist er 18.oktober
Merknad kan sendast Øystre Slidre kommune i e-post til post@oystre-slidre.kommune.no eller pr. post til Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes.