Høyring av oppvekstplan 2023 - 2026

Oppvekstplanen for 2023-2026 med tilhøyrande handlingsplan blir med dette lagt ut for høyring. Frist for å sende innspel er 7.oktober 2022.

Dokumenta i saken

Oppvekstplan 2023-2026 (PDF, 721 kB)

Handlingsplan til oppvekstplanen (PDF, 139 kB)

Send inn ditt innspel

I e-post til post@oystre-slidre.kommune.no eller i post til Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes.