Høyring - kommunale mål for hjorteviltforvaltninga

Reviderte kommunale mål og retningsliner for hjorteviltforvaltning i Øystre Slidre kommune 2022 - 2006 blir med dette lagt ut for offentleg høyring. Frist for innspel er 15.september 2022.

Dokument

Mål og retningliner for hjorteviltforvaltninga i Øystre Slidre kommune (PDF, 4 MB)

Innsending av innspel

Send ditt innspel i e-post til post@oystre-slidre.kommune.no eller i post til Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes. 

Frist for å sende innspel er 15.september 2022.