Høyring - organisering av barnehagane i Øystre Slidre

Kommunen legg rapport om organisering av barnehagane ut på høyring.

Dersom de har innspel, ber vi om at de sender uttalen skriftleg til kommunen innan 29. november 2019.

Innspel sendast skriftleg til Øystre-Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes eller post@oystre-slidre.kommune.no

Ei arbeidsgruppe oppnemnt av rådmannen har utarbeida rapporten:
Rapport - barnehagestruktur i Øystre Slidre kommune. (PDF, 272 kB)

Kommunestyret vil slutthandsame saka i møte torsdag 19.12.19.

Kontaktinfo

Kontakt Øystre Slidre kommune
E-post
Telefon 61 35 25 00