Høyring - revisjon av retningsliner for deling av landbrukseigedom

Forslag til reviderte retningslinjer for deling av landbrukseigedom i Øystre Slidre kommune vert lagt ut på høyring. Høyringsfristen er 14. mars 2024.

Høyringsnotatet

Det er utarbeidd et dokument med bakgrunn for revisjonen, reviderte retningsliner samt vurdering av desse.

Høyringsnotatet kan du lese her (PDF, 59 kB)

Har du spørsmål?

Ta kontakt med tenesteleiar Tone Snortheim.

Har du innspel?

Innspel kan sendast i e-post til post@oystre-slidre.kommune.no eller i post til Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes, innan 14.mars.

Kontaktinfo

Tone Snortheim
Tenesteleiar næring, plan og byggesak
E-post
Telefon 47 75 45 68