Høyring - søknad om utselppsløyve for Nedrefoss reinseanlegg.

Øystre Slidre kommune søker om utsleppsløyve for tettgrenda Beitostølen - Nedrefoss med reinsing av avlaupsvatn på Nedrefoss reinseanlegg. Beito reinseanlegg skal gradivs fasast ut.

Høyringsfrist er 18.desember 2023.

Dokumenta i saken

Høyringsbrevet frå Statsforvaltaren (PDF, 62 kB)

Søknaden om utsleppsløyve (PDF, 8 MB)

Innspel

Alle kan kan sende innspel og kommentere søknaden.

Innspel skal sendast til Statsforvaltaren i Innlandet innan 18.12.23.

E-post: sfinpost@statsforvaltaren.no eller i ordinær post til adresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Innspel merkast med "utsleppsløyve Nedrefoss reinseanlegg."