Kommunedelplan for helse og omsorg - høyring

Kommunestyrekomiteen for helse og omsorg legg med dette Kommunedelplan for helse og omsorg for Øystre Slidre kommune 2021- 2025 ut på høyring. Høyringsfrist er 4.oktober

Dokumenta i saken:

Høyringsutkast (PDF, 552 kB)

Handlingsplan (PDF, 69 kB)
 

Høyringsfristen er 4.oktober. Me ber om at de sender skriftleg innspel i e-post til: post@oystre-slidre.kommune.no eller i brev til Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Mari Nysveen, e-post: mari.nysveen@oystre-slidre.kommune.no eller telefon 61 34 28 70/ 916 29 270.

Kontaktinfo

Kontakt Øystre Slidre kommune
E-post
Telefon 61 35 25 00