Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Øystre Slide kommune

Kommunestyrekomiteen for oppvekst og kultur vedtok 25.august å leggje kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for 2022-2025 ut på høyring. Høyringsfrist er 24.september.

Dokumenta i saken:
Høyringsdokument (PDF, 397 kB)

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (PDF, 583 kB)

Høyringsfristen er 24.september. Alle innspel skal vere skriftlege, og me ber om at dei vert sent i e-post til post@oystre-slidre.kommune.no eller per post til Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Øystein Skattebu på oystein.skattebu@oystre-slidre.kommune.no eller tlf 41 22 28 40

Kontaktinfo

Kontakt Øystre Slidre kommune
E-post
Telefon 61 35 25 00