Kulturminneplan for Øystre Slidre

Kommunestyrekomite for oppvekst og kultur vedtok 3.juni å leggje kulturminneplan for Øystre Slidre 2021-2033 ut på høyring. 

Vedlagt finn ein høyringsutkast (PDF, 2 MB) og handlingsplan (PDF, 233 kB).


Høyringsfrist er 1.september 2021. Alle innspel må kome skriftleg. Me ber om at dei blir sendte til post@oystre-slidre.kommune.no eller til Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes.

 

Har dykk spørsmål, kan dykk ta kontakt på e-post eller telefon, inger.elisabeth.hilstad@oystre-slidre.kommune.no/ 61 35 25 12.