Offentleg ettersyn av utbyggingsavtale Beitostølen-Finntøpplie og Solbakkin

Forslag til utbyggingsavtale for reguleringsplan Beitostølen-Finntøpplie plan id 201811 og Solbakkin plan id 201404, blir med dette lagd ut på offentleg ettersyn.

Føremål med utbyggingsavtalen er å utvikle og transformere dette området i samsvar med plankart og føresegner i reguleringsplanen. Ev. merknader til forslaget til utbyggingsavtale kan sendast til ospostmottak@oystre- slidre.kommune.no innan 14. mai 2021.

Filer:
Utbyggingsavtale (PDF, 85 kB)
Kartvedlegg 1 (PDF, 2 MB)
Kartvedlegg 2 (PDF, 358 kB)
Kartvedlegg 3 (PDF, 368 kB)
Kartvedlegg 4 (PDF, 2 MB)