Områdeplan for Robølshøvda del I. Kunngjering av vedtak

Områdeplan for Robølshøvda del I er vedteken i kommunestyret den 15.02.2018.

Vedtaket kan påklagast. Klage må setjast fram skriftleg til: Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes eller post@oystre-slidre.kommune.no innan 16.03.2018.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram skriftleg til Øystre Slidre kommune innan -3- år frå denne kunngjeringa.

 

Kunngjering av utbyggingsavtale

Det er inngått utbyggingsavtale mellom kommunen og tiltakshavar. Med dette er også utbyggingsavtalen kunngjort. Vedtaket om utbyggingsavtale kan ikkje påklagast.

Områdeplan for Robølshøvda del I, planID 0544201407, er vedteken i kommunestyret i sak 05/18 den 15.02.2018.

Plankartet (PDF, 3 MB) og føresegnene (PDF, 73 kB) er dei juridisk bindande dokumenta. Det er gjort nokre mindre endringar i planen etter den var ute til offentleg ettersyn. Endringane går fram av kommunestyresak 05/18.

Digitalt plankart finn ein her eller ved hjelp av instruksjonen her.

Vedtaket kan påklagast. Klage må setjast fram skriftleg til: Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes eller post@oystre-slidre.kommune.no innan 16.03.2018.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram skriftleg til Øystre Slidre kommune innan -3- år frå denne kunngjeringa.

 

Kunngjering av utbyggingsavtale

Det er inngått utbyggingsavtale (PDF, 3 MB) mellom kommunen og tiltakshavar. Med dette er også utbyggingsavtalen kunngjort. Vedtaket om utbyggingsavtale kan ikkje påklagast.

 

Bakgrunnsinformasjon

Alle journalførte dokument i saka etter 1/7-2016 finst her. Alle journalførte dokument i saka før 1/7-2016 finst her