Områdeplan for Størrtjednlie. Varsel om oppstart.

Heimesidebilete - Klikk for stort bilete Areal+ AS har varsla oppstart av områdereguleringsplan og utbyggingsavtale for Størrtjednlie. Området er eit stort område vest for Beitostølen sentrum.

Merknadsfristen er 22. januar 2018.

Varselbrevet frå Areal+ AS finn du her (PDF, 2 MB). Digitalt kart som viser områdeavgrensing og alle journalførte dokument i saka finn du her, rettleiing i bruk av kartet finn du her. Alle journalførte dokument i saka finn du også her.

Det er Areal+ AS som skal referere og vurdere innspel til planen i første omgang. Send difor innspel til: Areal+ AS, Storgata 64A, 2609 Lillehammer, eller e-post til: olav.talle@arealpluss.no.