Revisjon av lokal forskrift om hundehald - offentleg høyring

Forslag til endring av forskrift om hundehald i Øystre Slidre kommune vert lagt utpå offentleg høyring. Høyringsperioden er 6 veker, høyringsfrist er 17.10.2023.

Forskrift om hundehald i Øystre Slidre kommune

Dokumentet kan du lese her. (PDF, 105 kB)

Merknadar

Du kan sende merknadar til kommunen, merka med «merknad til lokal forskrift om hundehald", til post@oystre-slidre.kommune.no eller i brev til Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes, innan 17.10.2023.

Innkomne merknadar blir vurdert og referert for politisk myndigheit. Vi svarar difor ikkje på merknadar enkeltvis.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål kan du ta kontakt med utmarksforvaltar Tone Snortheim, e-post: tone.snortheim@oystre-slidre.kommune.no

Kontaktinfo

Kontakt Øystre Slidre kommune
E-post
Telefon 61 35 25 00
Tone Snortheim
Utmarks- og landbruksrådgjevar
E-post
Telefon 47 75 45 68