Trafikktryggleiksplan - Øystre Slidre kommune - høyring

Øystre Slidre kommune reviderar si trafikktryggleiksplan. Planen er handsama av kommunestyrekomitè for oppvekst og kultur. 

Høyringsfrist er 27.november 2020.

Trafikktryggleiksplanen finn du her. (PDF, 5 MB) Planen skal handsamast endeleg i kommunestyret 17.desember.

Uttale kan sendast som e-post til post@oystre-slidre.kommune.no eller i brev til Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes.