Jordhauganlegg

Formannskapet vedtok i sak 92/18 å sende utkast til kommunal forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg på høyring. Høyringsfrist er 5.november.

Kommunestyret vedtok den 20.09.2018 reguleringsplan for skibru over Beitestølsvegen. Vedtaket kan påklagast. Klagefristen er 23. oktober 2018.

Med dette varslar vi oppstart av reguleringsplan for gangveg til Beitostølen skistadion. Merknadsfristen er 22. oktober 2018.

Forslag til reguleringsplan for Solbakkin er lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 23. oktober 2018.