Ledige stillinger som brannkonstabel / aspirant i Valdres brann- og redningstjeneste IKS

Valdres brann- og redningtjeneste IKS (VBR) har ledige stillinger ved Bagn, Røn, Ryfoss, Grindaheim og Beitostølen brannstasjoner som brannkonstabel deltid, stillingsstørrelse 2,2 %, som dekker faste øvelser, helseundersøkelser og møter mm.

Det er også ledige stillinger ved Hedalen, Begna, og Røn brannstasjoner som aspirant deltid, stillingsstørrelse 2,2 %,  som dekker faste øvelser, helseundersøkelser og møter mm.

Valdres brann - og redningstjeneste IKS ble etablert 01.01.2018. Selskapet eies av Vang, Etnedal, Sør-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre kommuner.

Valdres brann- og redningstjeneste IKS har i dag ansvaret med å forvalte brann- og redningstjenesten etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver for eierkommunene. Administrasjonen for Valdres brann- og redningstjeneste IKS har kontorer i Valdres Næringshage på Fagernes. Det er lokalisert brannstasjoner i alle eierkommunene.

Ansvarsområdet dekker ca. 4.500 km2 og har ca. 11.400 innbyggere. Selskapet har  93 ansatte. Valdres brann- og redningstjeneste IKS er organisert i 2 avdelinger, beredskap og forebyggende, herunder feiertjenesten.

Valdres brann- og redningstjeneste IKS dimensjoneres etter en risiko- og sårbarhetsanalyse for hele ansvarsområdet.

Beredskapsavdelingen i Valdres brann- og redningstjeneste IKS har 87 deltidsansatte brannmannskap, og har i tillegg 4 overbefal i administrasjonen som rullerer med en 4 delt overordnet vakt 24/7 hele året. VBR har 9 brannstasjoner fordelt på 5 kommuner. Beredskapsavdelingen er innsatsstyrke til brann, ulykker, redning, forurensinger, og bistand helse mm. Avdelingen verner om liv, helse, miljø og materielle verdier.

Stillingens innhold for brannkonstabel i svært korte trekk

 • Deltids-brannmannskap
 • Innkalling over terminal/radio
 •  12 - 14 øvelser i året
 • Vakt etter fastsatt plan i hele eller perioder av året

Stillingens innhold for aspirant i svært korte trekk

 • 12 - 14 øvelser i året
 • Tilkallingsvakt ved sykdom/ferie
 • Mulighet for opprykk til brannkonstabel ved ledige stillinger

Arbeidsoppgaver

Stillingen som brannkonstabel har generell beredskapsvakt. Da dette er en deltidsstilling der man må rykke ut umiddelbart ved utalarmering fra 110-sentralen, så må søker bo og slik at "Dimensjoneringsforskriftens §4.8 blir ivaretatt. Dette betyr at man må ha bosted i nærheten av tilhørende brannstasjon. Generell god tilgjengelighet vil vektlegges. Til stillingen ligger det obligatorisk deltagelse på øvelser i løpet av året. Det er en forutsetning for tiltredelse at kandidaten deltar i praktisk/teoretisk utdanning for brannpersonell, jf. dimensjoneringsforskriftenes bestemmelser. Denne forutsetningen kan kun fravikes dersom kandidaten kan vise til gjennomført og gyldig utdanning som gjør at kravene i forskrift er oppfylt.

Kvalifikasjoner

Vi krever at du:

 • er i normal/god fysisk og psykisk form
 • disponerer egen bil og førerkort klasse B
 • er svømmedyktig
 • får avtale med din hovedarbeidsgiver om at du kan disponeres av brannvesenet ved utrykninger og øvelser, samt gis anledning til lovpålagt utdanning/kursing
 • har eller er villig til å ta nødvendig opplæring
 • før ansettelse fremlegger legeattest som tilfredsstiller kravet til røyk og kjemikaliedykking
 • kandidater som blir inkalt til intervju må gjennomføre fysisk test
 • Politiattest kan bli avkrevd før evt. ansettelse, men trenger ikke vedlegges søknaden. Må ikke være eldre enn 3 mnd.
 • flytende muntlig fremstilling i norsk

  https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/royk-og-kjemikaliedykking/helseundersokelse-for-royk-og-kjemikaliedykkere/

  Det er ønskelig at du:

 • har førerkort klasse C eller C1
 • har førerkort kode 160
 • har førstehjelpskompetanse
 • har kurs/erfaring med brann/redningsarbeid
 • relevant fagbrev

 

Vi søker deg som

 • kan jobbe godt i team, være ansvarsbevisst, fleksibel og endringsvillig
 • er beslutningsdyktig og klarer å stå i stressende situasjoner
 • kommuniserer godt, og evner å motta og iverksette ordre

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

 • et spennende og utfordrende arbeid
 • opplæring/kurs
 • et spennende og inspirerende arbeidsmiljø sammen med gode kolleger

  Tilsettingsvilkår

  Ansettelse, avlønning mv. skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler, særavtaler og reglement.

  Prøvetiden er 6 måneder.

  Søknad

  Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn og etnisitet.

  Valdres brann- og redningstjeneste IKS benytter elektronisk søknadprosess. For å søke på stillingen, gå inn på Øystre Slidre kommune sin hjemmeside. www.oystre-slidre.kommune.noledige stillingar. Søknad merkes arkivsak 19/1165.

  Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetslovens $ 25.

  Mer informasjon om Valdres brann- og redningstjeneste IKS finner du på vår Web side: www.valdresbrannvesen.no eller www.facebook.com/valdresbrann/

  Søknadsfrist: 20.06.2019

 •  

  Spørsmål om stillingen

  Jan Arnstein Rustøe, Leder beredskap, mobil: 90288284, e-post jan.rustoe@valdresbrannvesen.no eller Laila Lien Østgård, Brannsjef, mobil: 95072466, e-post Laila.Lien.Ostgard@valdresbrannvesen.no