Rådgiver strategi- og organisasjonsutvikling i IKT Valdres

IKT Valdres søker en person som kan bidra i utvikling av selskapet. Du vil være sentral i utvikling og oppfølging av strategi for selskapet innen digitalisering og IKT. Du liker å arbeide med folk og kan formidling av og veiledning i metode for digital modenhet for å sikre god involvering fra medarbeidere og interessegrupper i kommunene.

IKT Valdres er et interkommunalt selskap som ivaretar forvaltning, drift, brukerstøtte, anskaffelser og strategisk utvikling av IKT-løsningene for de seks kommunene i Valdres.  Selskapet drifter over 50 fagsystemer og betjener ca. 4.000 brukere fordelt på mer enn 100 lokasjoner. Selskapet har til sammen 15 årsverk og et budsjett på 47 millioner kroner for 2019. Vi holder til i regionsenteret Fagernes.

 

En av hovedoppgavene er å bidra aktivt for at selskapet sikrer god gjennomføring av digital agenda og digitalt førstevalg i Valdres. Arbeidsoppgaver vil være:

  • Vurdering av digital modenhet og utvikling av digitale strategier.
  • Bistå kommunene i utvikling av digital strategi og samle resultat i en regional digital strategi som ivaretar kommunenes behov.
  • Forvaltning i selskaps-, datarom og datalagringsstrategier.
  • Oppfølging av strategiske valg og innspill til nye prosjekter.

Du har tidligere hatt sentral rolle i utvikling av strategier, ønsker å jobbe med dette, kjenner til begreper innen digital agenda. I samarbeid med prosjekt- og anskaffelsesansvarlig bidrar du med forslag, definisjon og gjennomføring av prosjekter.

Utvikling av kultur og arbeidsmetoder

Du vil bidra i utvikling av arbeidsmetoder for å sikre at selskapet arbeider effektivt med smidige metoder og utvikle selskapet i takt med samfunnsendringer.

Økonomi

Bidra i budsjettprosess, oppfølging av økonomi, rapportering og revisjon av internkontroll.

Egenskaper

Relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå. Gode pedagogiske evner ved å kunne formidle nye metoder med veiledning i disse. Solid og dokumentert erfaring og resultater innen strategi og organisasjonsutvikling. Erfaring med økonomi i offentlig sektor. Vi ønsker at du kan fylle roller som nyskaper, formidler, veileder og gjennomfører.

Vi kan tilby et solid fagmiljø med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.  Lønn etter avtale og gode pensjonsvilkår (offentlig tjenestepensjonsordning).

Nærmere opplysninger ved daglig leder Gudbrand Hegge tlf. 48 29 46 93. Søknad merket ”arkivsak 19/1725”  sendes elektronisk via Øystre Slidre kommunes nettsider, www.oystre-slidre.kommune.no – ledige stillingar.

 

Søknadsfrist: 26.09.2019