Sumarjobb ved teknisk drift

Øystre Slidre kommune har ledig ei heil stilling i tidsrommet 01.05.19 – 16.08.19. For å kunne avvikle ferie, kan stillinga delast på fleire. Stillinga vil vera knytt til vedlikehald av kommunale bygg og anlegg, slik som grasklypping, beising, rydding osv. Søkjarar må ha førarkort for bil.

Spørsmål om stillinga kan rettast til Ellen Petrine Fretheim, tlf. 90011770.

Søknad merka med arkivsaknr. 19/792 skal sendast elektronisk via våre internettsider: www.oystre-slidre.kommune.no – ledige stillingar.

 

Søknadsfrist: 24. april 2019