Administrativ organisering

Kommunen har 12 resultateiningar, i tillegg til ei planavdeling og ei stabsavdeling.

Kommuneleiinga i Øystre Slidre kommune av ein rådmann og to kommuneleiarar.

Leiargruppa i Øystre Slidre
Navn Tittel Telefon E-post
Øivind Langseth Rådmann 469 40 739 Send e-post
Rolf Stalenget Kommunalsjef opplæring og kultur 61 35 25 45 Send e-post
Steinar Nybråten Kommunalsjef helse og omsorg 61 35 25 52 Send e-post

Kontaktinfo

Øivind Langseth
Rådmann
E-post
Mobil 469 40 739