Organisasjonskart

Øystre Slidre ungdomsskule Lidar skule Rogne skule Beito barnehage Rogne barnehage Tingvang barnehage Institusjon og heimebaserte tenester Flyktningtenesta Teknisk drift Skule og barnehage Kultur, idrett og fritid Miljøtenesta Helsetenester Familie, helse og omsorg Plan, bygg og eigedom Stab