Kontrollutvalet

Kontrollutvalet skal føre fortløpande kontroll med forvaltninga i kommunen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalet sine oppgåver og roller er definert i kommuneloven og i forskrift om kontrollutval og revisjon.

Kontrollutvalet skal ikkje overprøve politiske prioriteringar.

Kontrollutvalet er ikkje eit klageorgan og kan ikkje handsame klager på enkeltsaker. Slike klager skal gå til kommunen.

Kontrollutvalet kan likevel med bakgrunn i konkrete saker, på eige initiativ eller oppfordring frå innbyggarar, vurdere om det er behov for å handsame ei sak i utvalet. Kontrolutvalet set difor pris på innspel frå innbyggarane i kommunen.

Kontrollutvalet 2019 - 2023

  • Alice Gudheim (leiar)
  • Bjørg Kristin Veisten (nestleiar)
  • Pål Lundby
  • Trond Rogne
  • Signe Skammestein

Sekreteriatet for kontrollutvalet

Lukkeleik AS

anne-marte.for@kusekvaldres.no

Møteplan

Møteplan for kontrollutvalet i Øystre Slidre

Kontaktinfo

Sekreteriat for kontrollutvalet
E-post