Ungdomsrådet

Ungdomsrådet består av elevar frå ungdomsskulen og vidaregåande skule.

Ungdomsrådet skal vere ein aktiv pådrivar i lokalsamfunnet for å skape eit godt ungdomsmiljø. Ungdomsrådet skal innanfor dei rammene kommunestyret set, gjennomføre aktivitets- og miljøskapande tiltak for ungdom. Ungdomsrådet skal vere rådgjevar for kommunen i ungdomspolitiske saker. (Retningsliner for ungdomsrådet, sak 0003/02)

Kontaktinfo

Øystein Skattebu
Kulturskulerektor og avd. leiar ung kultur
E-post
Mobil 41 22 28 40