Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019

Frammøteprosenten var 62,8 ved kommunestyrevalet i Øystre Slidre.

Det nye kommunestyret ser slik ut:

Sp (11 representantar) Odd Erik Holden, Arnfinn Beito, Kristin Krogvold Fystro, Silje Døvre Roland, Morten Steinsrud, Magne Egil Mjøs, Magnhild Strand, Tor Skattebo, Signe Skammestein, Jorunn Rogne Ekerbakke og Ole Birger Skrebergene.

Ap (5 representantar) Bjarne Budal, Mari Rabben Lundby, Rannveig Hovi, Ove Skaret og Sissel Gulbrandsen.

H (3 representantar) Bente Oxhovd, Gunnar Thue og Hanne Svendsen.

SV (1 representant) Bjørn Kjensli.

V (1) representant) Alice Gudheim.

Valstyrets protokoll

 

Valgstyrets protokoll er eit dokument som gjenspeiler det som skjedde under valet og opptellinga etterpå.

I protokollen finn ein mandatfordeling, utrekning av listestemmetal, stemmetillegg og personstemmer, og sjølvsagt ei oversikt over kven som er valt inn i kommunestyre som representant og vara.

 

 

Kontaktinfo

Inger Gjølgali
Sekretær
E-post
Telefon 61 35 25 55

Adresse

Valstyret i Øystre Slidre

Postadresse:

Bygdinvegen 1989

2940 Heggenes

e-post: post@oystre-slidre.kommune.no

tlf: 61 35 25 00