Video frå kommunestyremøte 23. april 2020

Kommunestyret hadde møte 23. april 2020. Møtet var halde som videokonferanse. Under ser du video frå møtet. Sakspapira finn du her.

Kommunestyremøte 23. april 2020

Kommunestyremøte 23. april 2020
Sak Lenke til video
Sak 15/20 Nye områdenamn og adressenamn i Øystre Slidre Sjå video her
Sak 16/20 Ny modell for berekning av skoleskysstakstar i Innlandet fylkeskommune - høring Sjå video her
Sak 17/20 Reguleringsplan for Mørke næringsområde. Vedtak av plan Sjå video her
Sak 18/20 Reguleringsplan for Raubrøtmoen industriområde II. Vedtak av plan Sjå video her
Sak 19/20 Val av kommunstyrekomité for helse og omsorg Sjå video her
Sak 20/20 Val av kommunstyrekomité for opplæring og kultur Sjå video her
Sak 21/20 Val av kommunstyrekomité for tekniske tenester Sjå video her
Sak 22/20 Kjøp av tomt frå Opplysningsvesenets fond Sjå video her
Sak 23/20 Organisering av forliksråd i Valdres Sjå video her
Div. orienteringar frå rådmannen Sjå video her