Skip Navigation LinksØystre Slidre > Plan > Reguleringsplanar under arbeid

Kølleberg bustadområde til off. ettersyn

171103 Kolleberg - Klikk for stort bilete Føremålet med planen er å leggje til rette for 15 bustadtomter. Planområdet ligg i Skammestein, sør for fv 51, mellom fv 289 (Skøltevegen) og Lidar skule. Plankartet og føresegnene er den foreslåtte juridisk bindande planen.

Merknadsfristen er 22. des. 2017

Sjå oversiktskart, planskildringa og saka i formannskapet. 

Planprogrammet, ROS-analyse og Plan for vassvegar er beslutningsgrunnlag. Føresegnene viser også til planen for vassvegar. 

Alle journalførte dokument i saka finst her.

Digitalt kart / webkart finn ein ved hjelp av denne rettleiinga. Direkte link til planen i webkartet finst her.

 

Du har tre alternativ for å gi innspel til planen. Innspel må vere skriftlege:

  1. Brev til: Øystre Slidre kommune, planavdelinga, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes
  2. E-post til: post@oystre-slidre.kommune.no
  3. Bruk «send uttalelse» i webkartet

 

Merknadsfristen er 22. des. 2017

Sist endra 14.11.2017
Tenestestad (1)
Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune