Skip Navigation LinksØystre Slidre kommune > Plan > Vedtekne temaplanar og samfunnsplanar
Vedtekne temaplanar og samfunnsplanar
Publisert 05.09.2016

Folkehelseoversikta er ei oversikt over helsetilstanden til innbyggjarane og dei positive og negative faktorar som påverkar denne. Oversikta er eit sentralt dokument for fastsetjing av mål og strategiar i kommunen. Ho skal også ligge til grunn for arbeidet med planstrategien og det langsiktige folkehelsearbeidet.

Kommunestyret behandla folkehelseoversikta den 25. august. Dokumentet finn du her.

Publisert 08.12.2015

Kommunedelplan for trafikktryggleik 2015-2018 finn du her. 

Publisert 01.06.2015
110902 Klubbe

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 - 2019 (2027) vart vedteke i kommunestyret den 30. april 2015 (sak 13/15). Planframlegget vart vedteke med eitt tillegg under kapittel 2.6:  «Kommunen vil starte arbeidet med å finne tomt og prosjektere eit nytt omsorgstun med institusjonsplassar. Dette med bakgrunn i at dagens sjukeheim ikkje er fomålstenleg bygg for framtidig pleie og omsorg.»

Planen finn du under vedlegg i høgremenyen eller ved å trykke her.

 

Publisert 02.03.2015

Kommunens plan er frå 2009. Det er også utarbeidd ein felles plan for Hallingdal og Valdres som skal vere rettleiande for utarbeiding av kommunale planer. Planane er under vedlegg til høgre.

Publisert 02.03.2015

Kommuneplanens samfunnsdel er frå 2014. Klikk på lenkjene under for å laste ned dokumenta (pdf-filer):

Publisert 02.03.2015

Landbruksplanen er frå 2009 og planen for kjerneområde i landbruket er frå 2013. Beredskapsplan for beitedyr i utmark er sist revidert i 2011. Under vedlegg i høgremenyen finn du:

Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune