• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om utvida skjenkeområde

Informasjon

Retningsliner for søknad om utvida skjenkeområde

Dette søknadskjemaet er meint for innehavarar av ordinært skjenkeløyve som for eit enkelt høve ønskjer å utvide sitt skjenkeområde. Skjenkeløyvet gjeld normal for eit bestemt lokale og ein bestemt type verksemd. Jf. alkoholloven sin § 4-2 kan løyvet for eit enkelt høve utvidast til å gjelde også utanfor skjenkelokalet.

Ordinært skjenkeløyve kan for eit enkelt høve utvidast til å gjelde i et tilleggslokale eller på eit uteområde, i umiddelbar nærleik til serveringsstaden. Utandørs skjenkeområde skal vere klart avgrensa og kan ikkje vere i nær tilknytning til trafikerte område.

Dersom det blir søkt om løyve til å skjenke på utandørs område, skal teikning over området sendast inn.

Vedlegg kan du laste opp til slutt i søknaden eller ettersende per post.

Søknad om utvida skjenkeområde må vere levert seinast tre veker før arrangementet tek til.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbol for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk felt

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Om du loggar inn, har du høve til å mellomlagre ikkje utfylte skjema.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader