• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om ordninga

Skjemautfylling

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Forskrift om foreldrebetaling i barnehagar, §3, regulerer moderasjonsordninger.

Foreldrebetaling skal for fyrste barn i barnehage ugjere maksimalt 6% av hushaldninga si samla personinntekt etter skattelova kap.12 og skattepliktig kapitalinntekt, med den fastsatte maksimalprisen som ei øvre grense.

Hushaldningar med ei samla inntekt på under kr. 541 500.- vil i 2019 ha rett på reduksjon i foreldrebetaling etter søknad.

Det skal gis fritak for foreldrebetaling for 20 timar pr. veke til alle tre, fire og femåringar i hushaldningar med ei samla personinntekt etter skatteloven kap.12 og etter skattepliktig kapitalinntekt under ei inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Ordninga gjeld og barn med utsett skulestart.

Hushaldningar med ei samla inntekt på mindre enn kr. 533 500.- ha rett på 20 timar gratis kjernetid pr. veke for 3-, 4- og 5-åringar etter søknad.

Som ei hushaldning reknast ektefeller, registrerte partnarar og sambuarar. Dersom foreldra har delt dagleg omsorg, skal foreldrebetalinga reknast ut i frå inntekta til den forelderen som har same folkeregistrerte adresse som barnet.

Sjå utfyllande informasjon på udir.no si nettside her

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbol for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk felt

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Om du loggar inn, har du høve til å mellomlagre ikkje utfylte skjema.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader

Skjemaeigar: Øystre Slidre kommune, Bygdinvegen 1989, 2940 Heggenes | Brukarstøtte telefon: 61 35 25 00 | Brukarstøtte e-post: post@oystre-slidre.kommune.no