• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om redusert foreldrebetaling for SFO

Info

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetaling for SFO for elever på 1. -4. årstrinn.

Betaling for SFO skal ikkje utgjere meir enn seks prosent av hushaldet si inntekt.

Inntektsgrenser 2024 lågare inntekt enn dette vil gi redusert foreldrebetaling:

  • Plass inntil 7 t per veke kr.237 000.
  • Plass 8-14 t per veke kr.365 167.
  • Plass meir enn 15 t per veke kr.456 167.

Kommunen har per i dag ikkje høve til å innhente dokumentasjon frå skatteetaten. Søkjar må sjølv dokumentere inntekt med skattemelding for førre året eller annet som kan dokumentere inntekta til hushaldet.

Dokumentasjon på inntekt sendast inn saman med søknaden.

Logg inn i www.altinn.no og finn siste skattemelding, dette er ein pdf som skal sendast inn saman med søknaden. Kommunen kan i tillegg be om lønnslippar eller annan dokumentasjon på inntekt.Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbol for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk felt

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Om du loggar inn, har du høve til å mellomlagre ikkje utfylte skjema.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader