Skip Navigation LinksØystre Slidre > Tenester

Bustad og eigedom

For digitalt kart over Øystre Slidre kommune, klikk HER.

Her finn du oversikt over kommunen sine tenester knytt til bustad og eigedom.

I venstremenyen finn du:

  • BYGGING: i hovudsak tenester knytt opp mot byggjesaksbehandling

  • EIGEDOM: kart/oppmåling, seksjonering, feiing, renovasjon m.m.

  • KJØP OG SAL: bustadfinansiering og nytting infomasjon ved eigedomsomsetning

  • KOMMUNAL PLANLEGGING: arealplan, kommuneplan, tekniske planer m.m.

  • LEIGE OG UTLEIGE: informasjon om kommunale bustader

  • TEKNISKE TENESTER: veg, vatn, avløp og drift av kommunale eigedomar.

I menyen til høgre finn du m.a. lenke direkte til tenestestader i kommunen, generell informasjon om tenestetilboda knytt til bustad og eigedom og lenke til søknadsskjema.

Sist endra 10.06.2015
Interkommunalt samarbeid (1)
Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune