Kommunedelplan for helse og omsorg er vedteken

110902 Klubbe - Klikk for stort bilete Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 - 2019 (2027) vart vedteke i kommunestyret den 30. april 2015 (sak 13/15). Planframlegget vart vedteke med eitt tillegg under kapittel 2.6:  «Kommunen vil starte arbeidet med å finne tomt og prosjektere eit nytt omsorgstun med institusjonsplassar. Dette med bakgrunn i at dagens sjukeheim ikkje er fomålstenleg bygg for framtidig pleie og omsorg.»

Planen finn du under vedlegg i høgremenyen eller ved å trykke her.

 

Sist endra 28.02.2017
Tenestestad (1)
Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune