Skip Navigation LinksØystre Slidre > Tenester

Hundehald / Bandtvang

Øystre Slidre har eigen forskrift om hundehald.

Forskrifta er heimla i hundelova, som seier at kommunen kan utvide bandtvangen i eigen forskrift, og påby at hundar skal haldast i band eller forsvarleg innestengd eller inngjerda uover denne perioden. Påbodet kan gjelde både tid og stad.

Etter hundelova kan kommunen også bestemme at bandtvang skal gjelde på bestemte område (til dømes kyrkjegardar, barnehagar, idrettsplassar osb.) og i bestemte tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute, eller under ekstraordinære tilhøve (til dømes mykje snø) som gjer bandtvang nødvendig for å beskytte viltet.

Brot på hundelova og lokal forskrift er straffbart.

Sist endra 19.03.2015
Tenestestad (1)
Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune