Skip Navigation LinksØystre Slidre > Tenester

Helse- og omsorgstenester i Øystre Slidre kommune

Her finn du ei oversikt over helse og omsorgstenestene i Øystre Slidre kommune.

I menyen til venstre er desse tenestene delt i to:

  • HELSE: m.a. folkehelse, helsetenester (som legetenester og fysioterapi), psykisk helse og helsestasjon)

  • OMSORG, TRYGD OG SOSIALE TENESTER: m.a. avlasting, butilbod (herunder Miljøtenesta), omsorgstenester (som heimeteneste og sjukeheimsteneste) og økonomiske ytingar.
    Merk at trygd og sosiale tenester blir ytt gjennom NAV. Lenke til NAV finn du under eksterne lenker nederst i høgremenyen.

I menyen til høgre finn du m.a. lenke direkte til tenestestader i kommunen og generell informasjon om rettigheiter og skilding av tenestetilbodet.

Sist endra 07.03.2013
Eksterne lenker
Tingvang, Bygdinvegen 1989
2940 Heggenes
post@oystre-slidre.kommune.no
Tlf: (+47) 61 35 25 00
Faks: (+47) 61 35 25 01
Opningstider
8-16 (8-15 fra 15.5-15.9)
Org.nr: 961 382 068
Kommunenr: 0544
 
 
Valdres-kommunene Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune