NAV i Valdres

 Kontakt med NAV Valdres som følge av tiltak mot korona smittefare

NAV Valdres følger råd fra Folkehelseinstituttet og instrukser som skal bidra til å hindre smittespredning i samfunnet. Som følge av dette vil all kontakt med brukere foregå pr telefon eller digitale løsninger så lenge dette pågår. Nord-Aurdal Kommune har stengt Rådhuset for besøkende, og NAV-kontoret er også fra i dag stengt for fysiske møter. De fleste av våre veiledere jobber nå fra hjemmekontor. NAV har kommet langt i digitaliseringen av ulike tjenester. Vi er derfor godt rustet til å ivareta brukerne også i slike unntakssituasjoner som nå.

Alle som mottar løpende ytelser og stønader fra NAV vil få dem utbetalt som normalt.

 Sosialhjelp/ nødhjelp

Søknadsskjema for sosialhjelp/nødhjelp er tilgjengelig på kommunenes hjemmesider. Vi har også hengt opp en kasse ved utgangsdøren på Rådhuset på Fagernes, der publikum kan finne søknadsskjema. Når man har fylt ut søknaden, kan den legges i postkassen ved siden av.

Elektronisk søknadsskjema for sosialhjelp

Du kan søke vi om sosialhjelp via nav sine sider, du må logg inn med elektronisk ID. Du finn elektronisk søknadsskjema her.

Vi har godt fungerende eksisterende rutiner for å håndtere nødhjelp utenom den ordinære åpningstiden for drop-in, og dersom man ikke kan levere søknad i postkasse. Disse rutinene vil også gjelde i den situasjonen vi nå er i: Personer som akutt kommer i en nødsituasjon som gjør at de står uten bolig eller penger til mat, kan ringe 5555 3333 og oppgi at det er en nødsituasjon. Da vil våre veiledere få melding og ta kontakt. Vi gjør oppmerksom på at man ikke kan regne med at nødhjelpssøknader som mottas etter kl 1200 blir behandlet samme dag.

NAV Valdres har besøksadresse på Rådhuset i Fagernes, Jernbanevegen 22.

Brukere kan henvende seg til NAV-kontoret på Fagernes i åpningstiden, som du finner til høgre.

Våre veiledere jobber i alle Valdres-kommunene, og kan avtale møter med brukere, arbeidsgivere og andre samarbeidsparter også utenfor NAV-kontoret.

NAV har åpent hele døgnet for flere deler av våre tjenester; gjennom gode selvbetjeningsløsninger på nett på www.nav.no og ditt nav, og på kommunen sine hjemmesider. Det finnes også gode chattefunksjoner og bl.a. infosider på facebook, og på nav.no finner du linker, f.eks. til foreldrepenger, pensjon, uføretrygd og sykemelding. Brukeren har også mulighet for å ringe kontaktsentre som har spisskompetanse innenfor NAV sine ulike tjenesteområder.

Når man henvender seg på rett sted får man raskere og bedre svar

Noen NAV-tjenester ligger til andre deler av NAV enn det lokale NAV-kontoret, bl.a. foreldrepenger og pensjon. Det begynner å bli en stund siden det lokale NAV-kontoret hadde kompetanse på alle disse områdene, det er viktig at publikum kjenner til hvor man får best informasjon og hjelp til de ulike områdene for publikum.

For å gi best mulig oppfølging av dem som trenger det, skal NAV-kontorene i større grad ha avtalte og forberedte møter, som vi vet gir bedre kvalitet. Kommer du til NAV-kontorene uten avtale (drop-in), vil vi kun gi veiledning i bruk av selvbetjeningsløsninger på nett og telefon. Vi har noen PC`er tilgjengelige for publikum.

Oppgavene til ditt lokale NAV-kontor

Veilederne på ditt lokale NAV-kontor arbeider hovedsakelig med oppfølging for å bistå personer til å komme tilbake til arbeidslivet, eller å komme inn i arbeidslivet. Det kan være oppfølging av sykmeldte, eller av personer som av ulike grunner trenger oppfølging eller støtte for å komme i arbeid eller aktivitet. Vi har god kontakt med arbeidsgivere, og kan bidra med rekruttering og ulike tilpasninger og løsninger som kan være avgjørende for at personer kan stå i jobb og klare seg selv.

Ditt lokale NAV-kontor arbeider også med kommunale tjenester etter sosialtjenesteloven. I Valdres har NAV-kontoret ansvar for disse kommunale tjenestene:

  • Økonomisk sosialhjelp, herunder aktivitetsplikt for personer opp til 30 år
  • Kvalifiseringsprogrammet
  • Økonomisk råd og veiledning.
  • Husbankens bostøtte (ikke Nord-Aurdal)
  • Behandle søknader om Husbankens startlån eller boligtilskudd til etablering / tilpasning.
  • Midlertidig botilbud for bostedløse.

Ønsker du informasjon, svar på spørsmål, eller kontakt med en veileder?

Vi anbefaler at du først og fremst sjekker nav.no og kommunens hjemmesider for å finne informasjon. Disse sidene har gjennomgått mange forandringer, og det er nå lettere å navigere i for å finne svar på spørsmål og god informasjon. Du finner også søknadsskjema og selvbetjeningsløsninger for flere områder.

NAV Valdres har et eget brukerutvalg. Medlemmene der kan kontaktes dersom du har innspill som kan bidra til at NAV Valdres kan gi en bedre tjeneste.

Det er mulig å skrive ut søknad for økonomisk sosialhjelp på papir (link). (PDF, 135 kB)Det blir mulig å søke elektronisk når NAV Valdres har fått koblet seg på digisos, og vi regner med dette skjer i løpet av første halvdel av 2020. Inntil da kan søknader med vedlegg sendes pr. post til NAV Valdres, leveres i mottaket i åpningstidene, eller i postkasse merket NAV ved inngangen til Rådhuset på Fagernes. Fra 24.januar sender vi ut vedtak og brev via "svar ut, til digital postkasse/altinn. De som ikke benytter disse løsningene vil motta papirbrev i postkassen.

For Husbankens bostøtte, startlån eller boligtilskudd til etablering/tilpasning finnes søknadsskjema på Husbanken.no. Her er det mulig å skrive ut skjema på papir, samt levere inn søknad elektronisk.

Dersom du trenger informasjon som du ikke finner på nav.no, kommunens hjemmesider eller andre nettbaserte løsninger, kan du ringe NAV kontaktsenter på 5555 3333. Våre kollegaer på kontaktsentrene har mulighet til å slå opp på din sak, og svare på spørsmål direkte knyttet til deg. For kommunale tjenester er denne muligheten fremdeles noe begrenset, men kontaktsenteret kan videreformidle, slik at veileder på det lokale NAV-kontoret ringer deg opp igjen.

Dersom du har behov for kontakt med en veileder på ditt lokale NAV-kontor, ringer du 5555 3333 for å be om en avtale.

Ved oppmøte på NAV-kontoret uten avtale (drop-in), vil vi bare kunne veilede deg i bruk av selvbetjeningsløsningene på nett, slik at du neste gang kan finne det du leter etter fra PC’en hjemme eller fra mobiltelefonen din.

Akutt/nødhjelp

Ring 55 55 33 33 og oppgi at det er akutt/nødhjelp. Din henvendelse vil bli videreformidlet og NAV Valdres vil kontakte deg.

Kontaktinfo

NAV
Telefon 55 55 33 33

Åpningstider

Drop-in/ikke avtalt samtale
Nord-Aurdal (Fagernes): alle ukedager unntatt tirsdager, kl.10.00 - 13.00.

 

Avtalte samtaler
Hver dag kl 08.00-15.30. Møtested etter avtale.
NB: Du må på forhånd ha ringt 5555 3333 for å avtale tid med en veileder.
 

 

 

Adresse

Besøksadresse

NAV Valdres
Jernbanevegen 22
2900 Fagernes