Rusteamet i NAV

Rusteamet skal blant annet fungere som mottaks- og utetjeneste, drive oppsøkende virksomhet samt kartlegge både personer som ønsker kontakt med hjelpeapparatet og det øvrige rusmiljøet i Valdres.

Rusteamet i NAV Valdres består av til sammen 3,5 stillinger som ruskonsulent. En stilling tilhører NAV. De resterende 2.5 stillinger  er tilført rusarbeidet i Valdres etter at rusmiddelpolitisk handlingsplan 2014 - 2017 ble vedtatt.

 

Rusteamet NAV Valdres

Kontaktinfo

Rusteamet NAV Valdres
Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30
Telefon 468 14 119

Adresse

Besøksadresse

2.etg Rådhuset
Jernbanevegen 22
2900 Fagernes

 

Postadresse

Rusteamet - NAV Valdres
Postboks 104
2901 Fagernes