Miljøtenesta i Øystre Slidre

Miljøtenesta gjev tenester til innbyggjarar i alle aldre med utviklingshemming og andre former for kognitiv svikt.

Miljøtenesta har base på Brennabakkin, men gjev også tenester til brukarar i private boligar.

Tenesta har omlag 30 tilsette fordelt på 16 årsverk.

Tenesta arbeider etter prinsippa for målretta miljøarbeid.

Kontaktinfo

Astrid Aavok
Leiar miljøtenesta
E-post
Mobil 975 46 169
Brennebakkin/Miljøtenesta
Telefon 61 35 25 90

Kartpunkt