Etablerarprøven for serveringsverksemd

Beskriving

Før ein serveringsstad kan få serveringsløyve, må dagleg leiar av serveringsstaden ha klart etablerarprøven. (Dette er ikkje det samme som kunnskapsprøven etter alkohollova.)

Etablerarprøven skal sikre at den som er ansvarleg for serveringsstaden, har dei nødvendige kunnskapane om økonomistyring og lovgjeving som har noko å seie for drifta. Kommunen skal halde prøven innan to månader etter at han har tatt imot melding om at du ønskjer å avleggje prøven.

Etablerarprøven er ein fleirvalsprøve. Du vil få 90 minutt til å svare på prøven. For å klare prøven må 40 av 50 svar vere rette. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Dagleg leiar i ei verksemd som har eller søkjer om serveringsløyve

Pris

Betalingssatsar skjenkeløyve, salsløyve, kunnskaps- og etablerarprøve

Rettleiing

Læremateriell til prøva kan kjøpast hos vinn.no

Oppdatert

28.09.2017 14:00:54

Kontaktinfo

Inger Gjølgali
Sekretær
E-post
Telefon 61 35 25 55