Klima+ huset

Velkommen til Klima+ huset som ligg i nabobygget til Kommunehuset.

Der kan du leiga kontor og bli ein del av eit miljø som skal jobba for berekraft i kommunen.

Der blir det moglegheit for å få kunnskap om løysingar, teknologi, utstyr og gode døme frå inn og utland.

Vil du starta sjølv så kan du få gratis kontorplass hos oss i ein periode og tilpassa støtte til å komma i gang utfra behova dine.

Vil du bli leigetakar?

  • Eget rom, pult eller fleksibel plass
  • Tilgang 24/7
  • Uavgrensa møteromsbooking
  • Kaffe og te og tilgang til kommunekantina
  • Prosjektstøtte

Pris per mnd. per heltidsplass 4 000 kr fast / 3 000 kr fleksibel.

Fleksibel deltidsplass

  • Tilgang ca 20 timar per månad
  • 8 timar møteromsbooking
  • Kaffe og te og tilgang til kommunekantina
  • Coaching/support

Pris per mnd. per person/plass 1 000 kr.

Klikk for stort bilete 

Kontaktinfo

Anni Onsager
Prosjektleiar Klima+
E-post
Mobil 934 34 111