Endring av eigedomsgrense

For å gjera eigedomsgrenser mellom naboeigedomar meir hensiktsmessige, kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eigedomar. Vi gjennomfører enten grensejustering (ved små endringar) eller arealoverføring (ved større endringar).

Kontaktinfo

Alexandra Henderson
Oppmålingsingeniør
E-post