Endring av eigedomsgrense

For å gjera eigedomsgrenser mellom naboeigedomar meir hensiktsmessige, kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eigedomar. Vi gjennomfører enten grensejustering (ved små endringar) eller arealoverføring (ved større endringar).

Kontaktinfo

Arne Nysveen
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 61 35 25 29