Grunnerverv

Kva skjer når kommunen ønskjer å kjøpe grunn eller gjer inngrep på din eigedom? Kommunen har utarbeida eit hefte med informasjon om prosess, rettar plikter og moglegheier.

Les heftet her (PDF, 160 kB).