Grunnerverv

Kva skjer når kommunen ønskjer å kjøpe grunn eller gjer inngrep på din eigedom? Kommunen har utarbeida eit hefte med informasjon om prosess, rettar plikter og moglegheier.

Les heftet her (PDF, 160 kB).

Kontaktinfo

Linn Iren Tovan
Juridisk rådgjevar
E-post
Telefon 61 35 25 54
Mobil 917 80 904