Reguleringsplan for H1 i Beitostølsområdet

Dette er eit hytteområde opp for Stølslie bustadområde ved Beitostølen. Postjournalen med alle journalførte dokument i saka finn du: Etter 1/7-2016 her, før 1/7-2016 her. Direkte lenke til planen i valdreskart.no finn du her.

Kommunen varsla oppstart av planarbeid for denne planen og fastsette planprogrammet våren 2016. Framdrifta står no på tiltakshavar.