Reguleringsplan for Hestekampen

Dette er eit stort hytteområde mellom Luskaråsen og vatna Øyangen, Røyre og Rennsenn som var regulert i ein reguleringsplan frå 1993. Postjournalen med alle journalførte dokument i saka finn du her. Dei nyaste dokumenta er nederst. Det er pt. ingen framdrift i planarbeidet.