Gjeldande arealplanar

Gjeldande arealplanar er juridisk bindande for tiltak i planområdet. Planane finn du i valdreskart.