Bruk av arealdelen til kommuneplanen

Arealdelen vart vedteken den 26.01.2017. For å sjå planen rår vi til å bruke det digitale kartet. Kartet er å finne under "arealplaner" - "kommuneplan-gjeldende" på valdreskart.no. Instruksjon i bruk av kartet finn du her, snarveg til kart-applikasjonen finn du her.

Bruk av arealdelen til kommuneplanen

Betre med ein telefon for mykje enn ein for lite!

Kontakt avdeling for næring, plan og byggesak  dersom du er usikker. Vi har full forståing for at dette er komplisert. Misforståingar kan i verste fall føre til ulovlege tiltak!

Kontaktinfo

Kontakt Øystre Slidre kommune
E-post
Telefon +47 61 35 25 00