Kommunens plan (PDF, 505 kB) er frå 2009. Det er også utarbeidd ein felles plan for Hallingdal og Valdres (PDF, 4 MB)som skal vere rettleiande for utarbeiding av kommunale planer.

Dette er fleire delplanar og tema. Landbruksplanen er frå 2009 og planen for kjerneområde i landbruket er frå 2013. Beredskapsplan for beitedyr i utmark er sist revidert i 2011.