Landbruksplan og kjerneområde i landbruket

Dette er fleire delplanar og tema. Landbruksplanen er frå 2009 og planen for kjerneområde i landbruket er frå 2013. Beredskapsplan for beitedyr i utmark er sist revidert i 2011.