Kommunestyret vedtok 29. april 2021 i sak 38/21 revidert handlingsprogram for VVA-planen.

VVA-planen og handlingsplanen til denne gir grunnlag for utvikling av nye hytteområde og etablering av avløp i bygda. Kommunestyret vedtok handlingsplanen den 25.04.2019

VVA planen vart vedtatt av kommunestyret den 15.02.18

Planen inneheld statusbeskriving for forvaltningsområda vassmiljø, vassforsyning og avløp samt mål, tiltaksanalyse og handlingsprogram for planperioden 2018 - 28: