VVA- planen. Handlingsplan for tiltak i spreidt avløp

VVA-planen og handlingsplanen til denne gir grunnlag for utvikling av nye hytteområde og etablering av avløp i bygda. Kommunestyret vedtok handlingsplanen den 25.04.2019