Planstrategi

Kvart kommunestyre skal vedta ein planstrategi i løpet av første året i perioden. Planstrategien er styrande for kva planer som skal utarbeidast.