Forprosjekt nasjonalt stølssenter på Beitostølen, 2010

I kommunedelplanen for Beitostølsområdet 2011-2023 er det avsett eit område kalla "SP1" ned for høgdebassenget ved Åsestølen. Forprosjektet (PDF, 4 MB) gjeld forslag til innhald i dette området.